Jak zmierzyć rozstaw źrenic?

Sposób 1
1. Patrzysz na wprost.
2. Druga osoba mierzy linijką dokładną odległość między środkami źrenic.
Sposób 2
1. Patrzysz na wprost w swoich okularach
2. Osoba mierząca zaznacza zmywalnym piaskiem na okularach punkty w miejscu środka źrenicy.
3. Po zdjęciu okularów mierzysz odległość między punktami.

Wzór recepty

Zamawiając okulary ze szkłami, podaj swoje dane z recepty. Zawsze podajesz informacje z pól: sfera.
Jeśli masz soczewki cylindryczne, powinny być również podane informacje z pól: cylinder i oś.