REKLAMACJE W SKLEPIE OKULAROVE.PL

 1. Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym Okularove.pl objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym producenta.

 2. W przypadku zauważenia wady fabrycznej w otrzymanym produkcie, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny lub mailowy i zgłoszenie zauważenia wady.

 3. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury), który Klient otrzymał wraz z zamówieniem.

 4. Towar, który Państwo reklamują należy odesłać na adres:

Okularove.pl
Fabryka Optyka Maciej Krajewski
ul. Grabiszyńska 9
53-501 Wrocław

 1. W odsyłanej przesyłce powinien znaleźć się reklamowany towar wraz ze wszystkimi otrzymanymi do niego akcesoriami, dowód sprzedaży oraz uzupełniony formularz reklamacyjny. Przesyłka powinna być rejestrowana, zabezpieczona przed uszkodzeniami oraz ubezpieczona na wartość przesyłanego towaru.

 2. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep Internetowy Okularove.pl pokrywa koszt wysyłki towaru do Klienta. Sklep Internetowy Okularove.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Klienta za pobraniem.

 3. W przypadku otrzymania przesyłki z widocznymi śladami uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, zalecamy otworzenie przesyłki przy kurierze oraz sprawdzenie jej stanu. W przypadku zauważenia uszkodzenia prosimy o spisanie protokołu szkody, podpisanego przez adresata oraz kuriera, zgłoszenie uszkodzenia do centrali firmy kurierskiej oraz poinformowanie sklepu Okularove.pl o zaistniałej sytuacji.

 4. Sklep nie uwzględnia reklamacji, które obejmują:

 • błędy Klienta popełnione podczas zamawiania towaru (np. błędnie wpisana moc soczewek okularowych, czy rozstawu źrenic),

 • uszkodzenie Towaru, naprawianego przez Klienta we własnym zakresie,

 • błędne dobranie mocy soczewek okularowych i wystawienie recepty przez lekarza okulistę lub optometrystę,

 • używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz doprowadzenie do ich mechanicznego uszkodzenia z przyczyn niezawinionych przez producenta.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

ZWROTY W SKLEPIE OKULAROVE.PL

 1. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem zgodnie z art.22[1] Kodeksu Cywilnego, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w czasie 14 dni kalendarzowych od czasu objęcia zamawianej rzeczy w posiadanie lub od momentu zawarcia umowy.

 2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy (telefonicznie, mailowo oraz obligatoryjnie poprzez formularz odstąpienia od umowy) oraz odesłania Towaru z którego rezygnuje na własny koszt, wraz ze wszystkimi otrzymanymi do niego akcesoriami oraz dokumentami, w zabezpieczonej, rejestrowanej przesyłce.

 3. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania.

 4. Towar, z którego Państwo rezygnują należy odesłać na adres:

Okularove.pl
Fabryka Optyka Maciej Krajewski
ul. Grabiszyńska 9
53-501 Wrocław

 1. Po otrzymaniu zwróconego towaru, sprzedający ma 14 dni za zwrot kosztów poniesionych przez Klienta, w tym zwrotu kosztów dostarczenia. Przez koszty dostarczenia rozumie się pierwszą przesyłkę od sprzedającego do kupującego.

 2. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.) kompletna para okularów korekcyjnych zawierająca oprawę okularową oraz okularowe soczewki korekcyjne spełnia kryteria określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz nie podlega zwrotowi.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY